Onsdagsmøte
Onsdagsmøte
Onsdagsmøte

Rom for fordypning hver måned.

En onsdagskveld i måneden er det onsdagsmøte i menighetshuset på Jar. Møtet er en samling om Guds ord, med rom for fordypning og samtale. Inviterte talere deler tanker om temaer som er viktige for tro og hverdagsliv. Møtene begynner kl. 19.30. Dersom man ønsker skyss til samlingene, kan man ringe Svein Sefland på tlf. 908 71 806 eller Øivind Andreassen på tlf. 932 47 840.
 
HØSTEN 2019
 

Onsdag 28. august kl. 19.30:

Guds utvalgte folk - hvem er det? Anne Margrete Saugstad, tidligere høgskolelærer.

 

Onsdag 25. september kl. 19.30:

De tidligste manuskriptene til Bibelen: Er evangeliene troverdige som historiske dokumenter? Hans Johan Sagrusten, forlagssjef i Verbum forlag, prest, forf. og foredragsholder


Onsdag 30. oktober kl. 19.30

Å se det store bildet. Svein Granerud, tidl. leder av Normisjons arbeid i Norge, nå seniorkonsulent


Onsdag 27. november kl. 19.30:

Omgitt av Guds omsorg og nåde. Nils-Tore Andersen, tidl. leder av Kirkerådet