Onsdagsmøte
Onsdagsmøte

Rom for fordypning hver måned.

En onsdagskveld i måneden er det onsdagsmøte i menighetshuset på Jar. Møtet er en samling om Guds ord, med rom for fordypning og samtale. Inviterte talere deler tanker om temaer som er viktige for tro og hverdagsliv. Møtene begynner kl. 19.30. Dersom man ønsker skyss til samlingene, kan man ringe Svein Sefland på tlf. 908 71 806 eller Øivind Andreassen på tlf. 932 47 840.
 
HØSTENS MØTER

Onsdag 29 august kl. 19.30:
Jesus og det jødiske folket idag: Trenger jødene evangeliet? Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den Norske Israelmisjon

Onsdag 26. september kl. 19.30:
Menighetsbygging i Estland. Ivar Smedsrød, misjonskonsulent i Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Onsdag 31. oktober kl. 19.30:
Korset og forsoningen - et forsøk på å forstå. Sveinung Hansli, sokneprest i Tanum menighet og tidligere ungdomsarbeider i Jar menighet.

Onsdag 28. november kl. 19.30:
Juleevangeliet - en myte? Hans Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet og dessuten prest, forfatter og foredragsholder. En av bibeloversetterne bak bibeloversettelsen fra 2011.