Onsdagsmøte
Onsdagsmøte

Rom for fordypning hver måned.

En onsdagskveld i måneden er det onsdagsmøte i menighetshuset på Jar. Møtet er en samling om Guds ord, med rom for fordypning og samtale. Inviterte talere deler tanker om temaer som er viktige for tro og hverdagsliv. Møtene begynner kl. 19.30. Dersom man ønsker skyss til samlingene, kan man ringe Svein Sefland på tlf. 908 71 806 eller Øivind Andreassen på tlf. 932 47 840.
 
VÅRENS MØTER
 

Onsdag 30. januar kl. 19.30:

Den utrolige troen. Jens-Petter Johnsen, tidl. direktør i Kirkerådet og tidl. prest i Jar menighet.

 

Onsdag 27. februar kl. 19.30:

Hvordan ble Jesus Messias? Per Kristian Hovden Sætre, stipendiat ved MF, tidl. kapellan i Jar menighet.

 

Onsdag 27. mars kl. 19.30

Fellesmøte med Bærum frikirke, Bærum baptistmenighet og Bærum misjonsmenighet. Troen alene. Thomas Berbom, sokneprest i Jar menighet.

 

Onsdag 24. april kl. 19.30:

Salmekveld. Åge Haavik, tidl. seniorrådgiver i Kirkerådet ndg. liturgi og gudstjenesteliv.

 

Onsdag 22. mai kl. 19.30:

Taler: Kåre Skråmestø, sokneprest i Oppsal menighet.