Ordning for vigsel
Ordning for vigsel
Ordning for vigsel
Her er gangen i en vigsel med veiledning.
Før vigselen
Så sant alle er på plass, starter vigselen presis. Vi oppfordrer de som skal være med, og som ikke følger bruden, til å komme ca. 20 minutter før. Dersom brudeparet har trykket kirkeprogram, er det også flott om dere har noen til å dele dem ut når gjestene kommer til kirken. Brudens familie og venner sitter normalt på venstre side, og brudgommens del av følget på høyre side av kirken.

1 Inngang
Brudeparet kan gå sammen opp midtgangen, eller bruden kan følges inn av en representant for sin familie. Det er også mulig å la brudepiker, brudesvenner, forlovere etc. gå inn før eller etter bruden.

2 Nådehilsen og inngangsord
Dette er prestens første hilsen til brudefolket.

3 Salme
Første salme kan gjerne være litt høystemt.

4 Skriftlesninger

Brudepar og prest velger to til fire bibeltekster sammen på forhånd. Presten sier «La oss videre høre fra Guds ord». Dersom noen fra følget skal lese tekst, går de sammen opp til lesepulten i kirken, og leser etter tur. Siste tekstleser avslutter med «slik lyder Herrens ord», før tekstleserne går sammen ned igjen.

[5 Salme/solo]
Dette leddet kan falle bort, man kan synge en salme eller plassere et solostykke her.

6 Tale
Presten taler over tekster og temaer som har gått igjen i samtalen på forhånd og i vigselen ellers.

7 Ekteskapsinngåelse

Brudeparet kommer frem til alterringen. Forlovere reiser seg og stiller seg bak og ved siden av brudeparet. Løftene kan avlegges på to måter: Enten ved at begge svarer ja to ganger, eller ved at man svarer ja en gang, før man gjentar et løfte etter presten. Om brudeparet ønsker å kysse hverandre etter at de er erklært rette ektefolk, er det naturligvis rom for det.

[8 Overrekkelse av ringer]

Dersom paret ønsker, kan ringene overrekkes her – med eller uten et løfte som man gjentar etter presten.

9 Forbønn
Brudeparet kneler på alterringen, og forlovere kan legge hånden på skulderen til brudeparet, for å vise at man gir sin støtte og deltakelse. Bønnen følger ordningen, men kan utvides med flere bønner, lystenning, sang eller lignende dersom brudeparet ønsker det. Forbønnen avsluttes med Fadervår, i den nye oversettelsen fra 2011.

[10 Musikk]
Dette er det beste stedet for soloinnslag. Dersom man ønsker to eller flere, kan det være lurt å legge det roligste og mest avdempede musikkstykket her, fordi stunden ofte er preget av en egen ro.

11 Salme
Mange salmer kan passe som siste salme – både de mer dempede og de majestetiske – alt etter hvordan man ønsker å prege helheten.

12 Velsignelsen
Alle reiser seg og tar imot velsignelsen. Alle blir stående etterpå, presten gratulerer brudepar og forlovere, og sender så brudeparet ut når organisten begynner å spille.

13 Utgang
Under utgangen går brudeparet ut først, arm i arm. Forlovere følger etter når brudeparet har gått vel halvveis ned gulvet, gjerne som par om det passer seg slik. Etter forloverne følger brudeparets foreldre og andre som har plass på de første radene, også gjerne som par om det kjennes naturlig.