Musikk og salmer
Musikk og salmer
Musikk og salmer
Hjelp til å velge musikk og salmer til vigselen.
Musikk
Kantor spiller normalt til salmene og til inngang og utgang. Både kantorer og prester kan ha gode forslag til hvilken musikk som passer. Valgene til brudeparene faller ofte i en av tre kategorier. Noen vil ha de tradisjonelle brudemarsjene, med Mendelssohns bryllupsmarsj fra "En midtsommernattsdrøm" på veg inn i kirken og Wagners brudekor fra "Lohengrin" på veg ut. Andre velger norsk folkemusikk, og det er mange vakre brudeslåtter arrangert for orgel å velge mellom. En tredje kategori er de mange andre gode brudemarsjene fra det klassiske repertoaret. Vår kantor i Jar anbefaler blant annet:

Trumpet Voluntary - Jeremiah Clarke

Trumpet Tune; - Henry Purcell
Preludium til Te Deum - Marc-Antoine Charpentier
Dronningen av Sabas inntogsmarsj - G.F. Händel
Preludium i Eb-dur – J.S.Bach
Toccata - C.M. Widor
Brude
marsj av J.M.Førde

Kantorene i Bærum har spilt inn et utvalg stykker som ofte blir brukt til inngang og utgang. Innspillingene finnes her. Organisten ved Sjømannskirken i København har laget en tilsvarende liste. Dersom man ønsker annen musikk, er det mye som er mulig, men det gjelder å spørre i god tid. Kantor skal godkjenne musikken, men det er sjelden problematisk.

I tillegg til dette kan det ofte være flott med solosang eller mer instrumentalmusikk i en vielse. Dette må i tilfelle brudeparet ordne på egen hånd. Dersom man tar kontakt med kantor i god tid, har han eller hun ofte mulighet til å spille sammen med en vokalist eller andre instrumentalister. Ordningen for vigsel åpner for 1-2 innslag av denne typen på faste steder i liturgien, men dersom man har andre ønsker, kan kantor og prest ofte finne gode løsninger sammen med brudeparet.

Salmer
Det skal minst være to, kanskje tre, salmer i en vielse. Det finnes flere gode salmer som setter ord på det en vielse handler om, mange gamle og en hel del nye. Den nye salmeboka kom i 2013 og har en stor sjangerbredde – både «Kjærlighet fra Gud» og «Morning has broken» (som på norsk heter «Nå er det morgen») fungerer fint i en vielse. Her er noen forslag som kan være til hjelp, nummerne er fra Norsk salmebok 2013:

Lovsanger
001 - Herre Gud, ditt dyre navn og ære
308 - Nå la oss takke Gud
297 - Syng for Herren, sol og måne
240 - Måne og sol
383 - Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
309 - Lovsyng vår Herre
048 - Deilig er jorden
854 - No stig vår song, vår takk til Gud

Guds omsorg
488 - Ingen er så trygg i fare
296 - Himlen blåner for vårt øye
292 - Den prektigkledde sommerfugl
844 - No livnar det i lundar
801 - Nå er det morgen/Morning has broken
327 - Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
376 - Jag kan icke räkna dem alla
344 - O Jesus, åpne du mitt øye

Guds kjærlighet og vår kjærlighet
101 - Kristus er verdens lys
655 - Guds godhet sang i sinnet
651 - Kjærlighet fra Gud
233 - Kjærlighet er lysets kilde
703 - Å, for djup i Jesu kjærleik
482 - Deg å få skoda
419 - Med Jesus vil eg fara
319 - Lær meg å kjenne dine veie
666 - Å leva det er å elska
431 - La oss vandre i lyset
415 - Alltid freidig når du går
678 - Vi rekker våre hender frem
738 - Noen må våke i verdens natt

Vi har laget spillelister med de fleste av disse salmene både i Spotify og Wimp. Innspillingene er av nokså ulik karakter, men de burde gi et inntrykk.

Endelig plan for musikken i vigselen lager prest og brudepar når de treffes til samtale, men all forberedelse som ligger i forkant av det er av det gode.