Tårnfridnettverket
Tårnfridnettverket

Velkommen til Tårnfrid-møter, nettverkssamlinger for kvinner på Jar!

 

Tårnfrid-møter er nettverkssamlinger for kvinner i nærmiljøet som arrangeres i Jar menighetshus. Deltagerne er gjerne kvinner som er "direktør" på jobb og hjemmebane. Samlingen skal være et pusterom hvor kvinnene kan høre en interessant innledning og reflektere over tema med likesinnede. Vi drøfter verdier, etiske utfordringer og tar opp hva som er meningsfullt for oss. Jar menighet er arrangør av møtene og nettverket.

Nye tidsklemma - klem mellom generasjoner
Tirsdag 5. februar kl. 20 – 22. Jar menighetshus

Når barna klarer seg selv er det foreldrene eller svigerforeldre som trenger hjelp. Mange mellom 40 og 60 år opplever at de må ta seg av jobben og foreldrene. Noen spør seg hvordan de skal takle dette. Anita Vatland er leder av Pårørendealliansen. Hun har bistått pårørende innen eldreomsorg og vet hva mange baler med både praktisk og emosjonelt, når noen nær trenger hjelp. Arrangementet koster kr 100 og er for kvinner.

Mening når det forferdelige skjer
Tirsdag 9. april kl. 20 – 22.

Ada Sofie Austegard forteller om hvordan hun fant vilje til å leve og mening med livet etter at hennes datter ble voldtatt og drept i mai 2000. Vi følger Ada på ski over Grønlandsisen i mai 2010 og på sykkel i Norge på langs i 2012 - på tross av hennes uviljle mot fysisk aktivitet. Foredraget er følelsesladet og tar opp problematikk rundt vold mot barn, men byr også på latter, glede og energi. Arrangementet koster kr 100 hvorav overskuddet går til Stine Sofies stiftelse. Nettverksmøte er for kvinner.