HARPEKLANG I VINTERNATT
HARPEKLANG I VINTERNATT

Med blant andre Ellen Bødtker, Frikk Heide-Steen m.fl

JAR KIRKE 6.DESEMBER

Harpeklang i Vinternatt med Frikk Heide-Steen, Johannes Bødtker, Fanny Soyer og sølvguttenes solistgruppe & VoiceOver