JORDVENN; venn med hele skaperverket!
JORDVENN; venn med hele skaperverket!
JORDVENN; venn med hele skaperverket!

Hyggelig samvære rett etter gudstjeneste. Vi møtes utenfor menighetshuset k.l 12:30.

Gjerne med sekk, litt niste og kledd i turtøy.

 4 søndager pr. år.

DATOER; 3/3, 7/4, 5/5 og 16/6

Jordvenn – venn med hele skaperverket.

Jord – viser til den konkrete jordbunnen, stedet hvor en er, og på samme tid kan det omhandle hele skaper-verket, verden, kloden.

Venn – en person en har nært forhold til. Kommer fra et germansk ord som betyr å «elske».

(Sitat fra boken «Jordvenn».)

Vi gjør nytte av følgende;

  • Nærmiljøet
  • Læring gjennom sansene
  • Ta vare på jorda, også i et globalt perspektiv.

 

Vi skal bruke den store, fine kirketomta vår de første to gangene.

Det blir samtaler rundt hvordanvi best kan ta vare på jord, vi koser oss sammen og de som vil får bli med og dyrke i  pallekasser.

Den siste gangen, blir vi med Grøt utvalg i Jar på deres aktivitet.

Tanken med dette tilbudet, er at hele familien kan gjøre noe hyggelig og oppbyggelig sammen med andre barnefamilier her på Jar.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Menighetspedagog i Jar kirke, Maya W Solheim

ms994@kirken.no