KONFIRMANT 2020
KONFIRMANT 2020
KONFIRMANT 2020

 

Det er mange grunner til å være konfirmant i Jar 2020!

En viktig tid
- et viktig valg!

Hvem er jeg? Hva er meningen med livet?
Hva tror jeg på?

 

I konfirmasjonstiden bruker vi tid på å fundere sammen på blant annet disse spørsmålene. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det konkurranser, aktiviteter, kiosk, underholdning og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til noen samlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du deltar på.

 

Hva er konfirmasjon i kirken?
Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål på alvor. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.

Ulike opplegg
Som konfirmant i Jar menighet kan du velge mellom disse alternativene:

Alternativ 1: Leirkonfirmant
Konfirmasjonsleir er en stor happening og gir minner for livet. Her skjer mesteparten av undervisningen. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Jar menighet. Pris 3 500 inkludert leir. *

Alternativ 2: Mikskonfirmant
Dette opplegget passer den som ikke kan dra på sommerleir. Her skjer det meste av opplegget på kveldstid, pluss en weekendtur i nærområdet. Du blir del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året. Pris 1 400. *
  
Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg. Bærumsmenighetene tilbyr en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. Pris 1 400. *

Konfirmasjonsdagen
Konfirmasjonen er en bønnehandling. På konfirmasjonsdagen ber vi om at Gud skal være med deg gjennom alt som skjer i livet ditt. Konfirmasjonsdager i Jar menighet i 2020 er 29. august., 30.august. og 5. september, dette med forbehold da antall konfirmasjonsgudstjenester/dager er avhengig av størrelsen på konfirmantkullet.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Ja! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men for å delta på selve konfirmasjonsgudstjenesten må man være døpt. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i konfirmasjonstiden. Hvis du er usikker kan du likevel følge opplegget vårt og bestemme deg underveis.

Slik melder du deg på:
Gå inn HER og fyll ut skjema for påmelding. Det er lurt om foresatte og konfirmant gjør påmeldingen sammen.

 

TIRSDAG 17. September blir det INFORMASJONSMØTE i Jar kirke kl 18.30, for nye konfirmanter og konfirmantforeldre. Velkommen!