Kandidater til menighetsrådsvalget i Jar 2019
Kandidater til menighetsrådsvalget i Jar 2019
Kandidater til menighetsrådsvalget i Jar 2019

Se presentasjon av kandidatene. 

Kandidater til menighetsrådsvalget i Jar 2019

Den samme presentasjonen finner du i siste nummer av Kirken på Jar. 
Forhåndsstemming er mandag - fredag 12.8.19 - 6.9.19 kl. 9.00-15.00 på Kirketorget i Sandvika, Rådhustorget 5, 1338 SANDVIKA og på menighetshuset på Jar søndag 18.8.19 kl. 12.30-14.00 + onsdag 21.8.19 kl. 17.00-21.00.