ETTER SKOLETID PÅ JAR
ETTER SKOLETID PÅ JAR
ETTER SKOLETID PÅ JAR

Onsdager etter skoletid kl.14:30-17:00

Kom og gjør lekser, få noe å spise, hør en fortelling, lek med venner og lag noe med hendene. 

Her er alle velkomne. 

Du kommer når du kan. Vi starter opp 18/9. Siste gang før jul er 18/12.

Påmeldingsfrist 9/9-19.

Påmelding er viktig pga materiell og matlaging.

Send spørsmål / påmelding til ms994@kirken.no