Resultat av kirkevalget i Jar
Resultat av kirkevalget i Jar
Resultat av kirkevalget i Jar

Her er resultatet av kirkevalget.

I de neste fire årene er det dette som er menighetsrådet i Jar menighet. Her er de presentert etter rekkefølge etter stemmeantallet. 

Menighetsrådets oppgaver er mange, og rådet gis stor frihet til å utvikle og igangsette tiltak som er til det beste for menighetens arbeid. 
Sammen med kirkens stab gis det rom for å tenke både nytt og kreativt i forhold til aktiviteter og møtepunkter i menigheten. I tillegg ligger lovpålagte oppgaver nedfelt i kirkeloven.

Menigehtsrådet på Jar består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 

I Jar menighet avla 600 personer stemme under mandagens kirkevalg, noe som gir en valgdeltakelse på 8,9 %.

Faste medlemmer: 1. Hedda Forsberg Eskild, 2. Per Christian Kofstad, 3. Torild Agnalt Østmo, 4. Jorulf Brøvig Silde, 5. May-Britt Bjørgum, 6. Jens Kristian Tingvold, 7. Knut Walle-Hansen, 8. Rigmor Haugestad Kråkenes

Varamedlemmer: 9. Anne Marie Syvertsen, 10. Øystein Sørbye, 11. Sverre Levernes, 12. Frits Lemstad, 13. Dag Runar Elvekrok