Søndagsskolen
Søndagsskolen
Søndagsskolen

Velkommen til søndagsskole i Jar!

 

Vi ønsker alle, både unge og gamle, velkommen til gudstjeneste i Jar menighet. Mange søndager feirer vi gudstjeneste alle generasjoner sammen, og noen søndager er det søndagsskole spesielt for barna under deler av gudstjenesten. Søndagsskolens samlinger inneholder bibelfortellinger, sang og kreative aktiviteter. Når det er søndagsskole, er alle med på den første delen av gudstjenesten, og så går alle barn som vil og de voksne som ønsker å være med til søndagsskolens samling i menighetshuset. Når det er dåp i gudstjenesten, gå søndagsskolen ut etter at dåpshandlingen er ferdig, slik at barna både kan oppleve dåpen og få med seg søndagsskolen.

VÅREN 2020

2. februar

15. mars

3. mai

7. juni

Hilsen Else, Astrid og Katarina 

Det er veldig hyggelig når barn i dåpsfølget blir med på søndagsskolen. Velkommen!
Hver gang samler vi inn penger til fadderbarnet vårt i Bangladesh.
Man kan være medlem og betale kr. 50,- for et år.