Jar menighet > Barn
Velkommen til Jar kirke! I Jar menighet er det plass til alle. Vi har mange aktiviteter for små og store, og vi er i ferd med å bygge opp en trosopplæring for alle døpte fra 0 til 18 år. På denne siden finner du nyheter om alt som skjer for og med barn i Jar menighet.

Aktiviteter for barn

Søndagsskolen

Velkommen til søndagsskole i Jar!      Les mer...

Barnenyheter

SØNDAGSSKOLE I JAR KIRKE

Søndagsskolen i Jar kirke denne våren er preget av to artige kirkerotter.    Les mer...

ETTER SKOLETID I JAR KIRKE

Etter skoletid onsdager i Jar kirke for alle som vil.     Les mer...