Jar menighet > Bryllup

Velkommen til å feire bryllup!

Velkommen til å feire bryllup i kirken! I en vigsel lover dere hverandre troskap, og venner og familie er vitner til at løftene blir gitt, og sammen ber alle om Guds velsignelse over dere og hjemmet deres.

Jar kirke er en flott vigselskirke, og vi håper mange brudepar vil velge å gifte seg i kirken vår. Dersom minst en av brudeparet er medlem av Den norske kirke og bosatt i soknet, betaler dere ingenting til kirken for å gifte dere her. Dersom dere velger en annen kirke i Oslo bispedømme, følger prest fra Jar gjerne, så sant det er praktisk mulig.

Vigselen er en kirkelig handling og følger en fast ordning vedtatt av Kirkemøtet. Ordningen åpner for mange variasjoner, og i Jar og ellers i Bærum ønsker kirken å invitere dere til å være med på å utforme og sette deres personlige preg på vielsen. Mulighetene kan dere lese om ved å velge linkene ute til høyre.

Om vigsel

Bestill kirke

Informasjon om vielser og hvordan dere bestiller kirke.   Les mer...

Musikk og salmer

Hjelp til å velge musikk og salmer til vigselen.    Les mer...

Ordning for vigsel

Her er gangen i en vigsel med veiledning.    Les mer...