Jar menighet > Dåp

Velkommen til dåp i Jar

"De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem." Markus 10,14-16  

Foreldre vil det beste for barna sine. Det gjorde de som bar barna sine til Jesus også. De ville at han skulle velsigne dem. Når vi døper barna våre, følger vi Jesu bud og lever etter forbildet han gav oss da han tok imot de små. Dåpen er en feiring av det nye livet, og dåpsvannet som renner over et lite hode er et synlig tegn på at Gud tar imot barnet. Rundt døpefonten står familie, faddere og hele menigheten og ser at det lille mennesket blir en del av felleskapet og Guds kirke i verden. Dette er det viktigste som skjer i kirken, og i Jar ønsker vi alle som ønsker det velkommen til dåp.
 

Forberedelser

Når et barn blir født, blir opplysninger om barnet oversendt til kirken dersom en av foreldrene er medlem av Den norske kirke og foreldrene ikke opplyser at barnet skal ha en annen tilknytning. Deretter må man melde barnet til dåp. I Jar ønsker vi i utgangspunktet velkommen til dåp hver søndag, men det kan likevel være at det en og annen søndag skjer noe så spesielt i gudstjenesten at det ikke er praktisk gjennomførbart. I Bærum har kirkelig fellesråd felles påmelding på sine nettsider. Denne påmeldingssiden finner dere her. Nettløsningen er svært praktisk, men den har sine svakheter. Dersom systemet ikke finner ledig tid på den dagen dere ønsker dåp, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er mulig. Ta en telefon til kirketorget på 67 500 500, så kan man ofte finne en løsning, eventuelt i samarbeid med presten som har tjeneste den aktuelle dagen. Eller sokneprest Thomas Berbom, mobil 412 64 676. Vi gjør vårt ytterste for at alle som ønsker dåp i Jar kirke kan få det på en tid som passer for familien.
 

Dåpssmling

Vi inviterer alle som bor i Jar menighet til dåpssamling i ukene før dåpen. Dersom dere ber om møte uken i forveien, får dere som regel møte presten som skal ha gudstjenesten den søndagen. Dåpssmlingen er en mulighet for å snakke om den praktiske gjennomføringen av dåpen, litt om dåpens innhold og betydning, og til å bli bedre kjent med menigheten og trosopplæringen i menigheten. Den norske kirke har som målsetning at dåpen skal være begynnelsen på atten år med trosopplæring, der dåp, fireårsbok og konfirmasjonstid er de delene som er mest kjent. Tilbud for andre alderstrinn er under kontinuerlig utvikling. På grunn av dette blir alle invitert til dåpssamling i den menigheten der de bor, selv om dåpen skal være et annet sted. Presten kan uansett svare på de fleste praktiske spørsmål.
 

Dåpsdagen

Gudstjenestene i Jar har forskjellig profil og har ulike navn. Noen søndager er det høymesse, og da er det søndagsskole for barna under siste del av gudstjenesten. Barna i dåpsfølget er hjertelig velkommen til å være med på søndagsskolen. Andre søndager feirer alle generasjoner gudstjeneste sammen. Foreldre og dåpsbarn går sammen med andre medvirkende inn i kirken i prosesjon når gudstjenesten begynner. Siden dåpen er en velkomstmarkering, feires det dåp i begynnelsen av gudstjenesten. Den vanlige ordningen for dåp finner dere her. Etter gudstjenesten går familiene og presten sammen ut. Kirkerommet blir stående pyntet en liten stund, slik at det er rom for å ta eventuelle gruppebilder etc. etter gudstjenesten.
 

Etter dåpen

Familiene får et lite bilde med kveldsbønn som gave fra menigheten sammen med dåpsattesten. Den nydøpte har blitt en del av kirkens fellesskap, og menigheten ønsker barn og voksne velkommen til gudstjenester og aktiviteter gjennom hele uken.

 

Om dåp

Velkommen til dåp

Her kan du melde ditt barn til dåp.    Les mer...

Velkommen til dåp

Det er alltid dåp på Jar! Her finner du informasjon.    Les mer...