Jar menighet > Gravferd


En gravferd er menighetsfellesskapets siste tjeneste overfor sine medlemmer. I arbeidet rundt en gravferd får vi også hjelp til å arbeide med sorg og tapsopplevelser. Derfor er gravferdene en viktig del av arbeidet i en menighet. I Jar ønsker vi å gjøre vårt ytterste for mennesker som ber om menighetens hjelp når noen har gått bort.

Ved dødsfall vender man seg som regel først til et begravelsesbyrå, som tar hånd om det praktiske, også den første kontakten med kirken. Vi har kontinuerlig beredskap for gravferder, og kan holde gravferd når de etterlatte ønsker. Prestene i Jar og Haslum samarbeider om gravferder og gjør tjeneste etter oppsatt turnus, men dersom man har spesifikke ønsker om hvilken prest man vil ha, så ber vi om at man spør, så gjør prestene det de kan for å oppfylle ønsket. Mange ønsker gravferd fra et av krematoriekapellene på Haslum. Det er også åpent for både begravelser og bisettelser fra Jar kirke for alle som ønsker det.

Begravelsesbyråene gir mye verdifull hjelp til planlegging av seremonien, men fra kirkens side er vi også behjelpelige med råd og veiledning. En gravferd er en kirkelig handling og følger fastsatt liturgi, og det er prest og kantor som godkjenner innhold og musikk. Mulighetene for å utforme seremonien er mange, og vår erfaring er at særlig dersom man kommer tidlig i dialog, har vi mulighet til å finne gode løsninger for å ivareta ønsker og ideer.