Jatsi er menighetens tensinggruppe og ungdomsklubb, for ungdom fra 10.klasse. Vi møtes hver torsdag, har forskjellige aktiviteter og gjør mye kjekt sammen, og lager etterhvert en julekonsert med kor, vokalgruppe, dans, drama/film, teknikergruppe, osv. Vi avslutter alltid med en stund i kirken med lovsang og andakt. Kom som du er, alle er velkomne!

Annenhver torsdag er også ungdommene med familier velkommen på middag kl 17! (se menighetens kalender)

Ta kontakt med ungdomsarbeider Birgitte Kessel på tlf. 99255221 om du har spørsmål.


Jatsinytt

Les mer

Innmelding Jatsi

Her kan du melde deg inn i Jatsi. Halvtårskontingent 200,-   Les mer...

Jatsikalenderen