Ingen arrangementer i november


Les mer om innstramminger for kirkelige aktiviteter, smittevernsregler og -tiltak i Jar menighet. 

 

Myndighetene anbefaler at vi holder oss mest mulig hjemme. Unngå offentlig transport når du skal på arrangementer i kirken. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Fra. 10. November til 01. desember avlyser Den norske kirke i Bærum gudstjenester, aktiviteter for voksne og trosopplæringstiltak. Dette kommer som følge av nasjonale retningslinjer og ny forskrift fra Bærum kommune. Årsmøtet som skulle vært gjennomført 15. november er videre utsatt. Julemarkedet og aktivitetsdag for barn 21. november er avlyst.

Bærum kommune tillater ikke gjennomføring av innendørs arrangement uten fast seteplassering i fastmonterte seter. Kirkebenker og stoler som er lenket sammen regnes per nå ikke som fastmonterte seter. Kirker og menighetshus må følge Bærum kommunes retningslinjer for offentlige sted – blant annet krav på munnbind og 2 meter avstand mellom besøkere. Hvis det ikke er mulig å holde 2 meter avstand i kirken må en bruke munnbind ved ankomst til tilvist plass, og fra du forlater setet til du er ute av kirkerommet. Hvis du ikke har munnbind kan du få ett av oss.

Begravelser, utleie til minnesamvær og utendørsarrangementer kan gjennomføres dersom det er mulig å opprettholde 2 meter avstand og fastsatt seteplassering. Følgende aktiviteter gjøres digitale:

  • Babysang blir gjennomført digitalt med opptak fra april. Bli med på babysang her (link til Facebook).
  • Søndagsskolen legger ut aktiviteter, sanger, m.m. som foreldre kan gjøre sammen med barna. Dette finner du på Facebook hver søndag.
  • For "Etter skoletid" blir det også lagt ut program med tips til aktiviteter i hjem og natur. Dette finner du på Facebook hver onsdag.
  • Jar Ten Sing (Jatsi) møtes på Zoom hver torsdag kl. 18-21. Har du lyst til å være? Ta kontakt med ungdomsleder Maria her.

Mer informasjon om smittevernstiltak finner du hos Bærum kirkelige fellesårdDen Norske KirkesBærum kommune og Regjeringen.Smittesituasjonen endrer seg raskt og vi tar forbehold om at det kan ta noe tid før hjemmesiden er oppdatert.

Tilbake