Kunstinstallasjoner i Jar


Eli Eines og Yngvar Larsen har to installasjoner i kirkerommet. Disse presenterer bakgrunnen for kunsten sin i en video her.

 

For spørsmål om kunstinstallasjonene: kontakt sokneprest Britt på mail BA968@kirken.no og telefon 46938242.

Tilbake