Babysang


Velkommen til babysang i Jar kirke.

 

Vi møtes hver helgefri torsdag kl. 11.00 i kirkerommet for å synge og går siden til menighetssalen og spiser lunsj. Vi følger skoleåret med dess ferier. Kom når du vill og kan! 
Babysang er gratis.
Se menighetens kalender for oversikt over samlinger.

Musikk, rytme, nærhet og felleskap er viktig for barnets emosjonelle, sosiale- og motoriske utvikling i tillegg til at det er gøy og at alle småbarnsforeldre og barn kan være med. På babysang skaper vi en felles opplevelse gjennom å synge, leke, danse og utforske sammen.
Babysang gir barn og foreldre et rom hvor de kan være sammen, bli mer kjent med hverandre og med andre barn.

Kontaktpersoner
Maya ms994@kirken.no t. 483 92 607
Gunnel gr733@kirken.no t.982 67 840
 

Tilbake