Frivillig innsats i Jar menighet


Den enkeltes frivillige innsats er allerede betydelig i Jar kirke og Menighet og der finnes alltid plass til flere i tjeneste og felleskap.

 

- Praktisk arbeid
En gruppe menn under ledelse av Odd Ulltveit gjør en betydelig praktisk innsats gjennom året både inne og ute.

-Besøkstjeneste
Mange enkeltinnsatser gis fra menighetsmedlemmer, besøksgruppe, prester og diakon i og utenfor hjemmene til de som trenger det.

-Gudstjenestemedhjelpere
Klokkere, kirkeverter, gudstjenestegrupper, forsangere, kirkekaffeverter trengs gjennom hele året.

-Søndagskole
Ved noen av gudstjenestene hvert semester er det søndagskole der barna blir gjort kjent med bibelen og den kristne tro.

-Formiddagstreff
Siste tirsdag i måneden inviterer menigheten til treff for dagledige. Arnhild og Målfrid gjør en stor og oppskattet innsats her.

-Sommertur
Med utgangspunkt i formiddagstreffet er flere frivillige med på å arrangere sommertur en gang hver vår. Nærreist og kulturelt er her viktige begreper.

-Julemarked, aktivitetsdag.
Arrangeres av en komité samt av grønt utvalg. Beholdningen går til Jar menighets mangfoldige diakoniarbeid.

-Loppemarked
Et stort loppemarked arrangeres av frivillige hver høst. Beholdningen går til Jar menighets fine barn- og ungdomsarbeid.

-Bibelgrupper
I hjemmene eller i kirken. Hvis flere vil være med kan det bildes nye grupper.

-Jarringen
En sammenslutning av kvinner som fremmer kirkelig- og diakonalt arbeid i Jar menighet. Medlemmer blir spurt om å være med.

-Kirkeskyss
Flere tar allerede med venner og bekjente i bilen til kirken. En meget god innsats for den enkelte og for miljøet. Det er også en mulighet å få taxi på menighetens regning for å komme til gudstjeneste i Jar kirke for den som trenger det. Noen tar taxi til kirken og får sitte på med noen hjem.

-Givertjeneste

-Onsdagsmøter 
For tidspunkter se kalender.

-Tårnfridnettverket

-Barn og ungdomsarbeid
Barn og ungdomsarbeid organiseres og gjennomføres i stor grad av ansatte og ibland med betydelig innsats av frivillige. Som f.eks. Agent for rettferdighet, et dagleir for barn en uke i juni. Lys våken med overnatting i kirken, Jarival (oppstart av konfirmantarbeidet) og konfirmantleir, for å nevne noe.

-Grønn menighet 
Grønt utvalg og menighetens blomster og grønnsaks-hage i kirkeparken.

-Internasjonalt engasjement
Internasjonalt utvalg og Vennskapsmenigheten i Saku, Estland

-Diakonalt engasjement
Diakonalt utvalg
 

Tilbake