Førsteklasses


Utdeling av bok for årets skolestartere hvert høstsemester.

 

HEI SKOLESTARTERE; 

Vi inviterer alle som akkurat har begynt på skolen til en fin samling i september.

Akkurat når den nye hverdagen har fått gått seg litt til, får dere komme til kirken vår.

Vi i kirken ønsker å markere skolestart med et hyggelig treff i kirken rett etter skolestart. Vi åpner for samtale rundt viktige ting som opptar 6 åringer, som skoleklassen, matpakker og vennskap. Vi serverer pølser, gir barna en fortelling og deler ut seksårsboka vår.

Vi deler ut seksårsboka vår, og løser en oppgave sammen. Så får vi en fin fortelling som tar opp viktige ting skolestartere pleier å være opptatte av. Alt dette foregår i Jar menighetshus og kirke.

Vi avslutter med sang og lystenning.

Hilsen Maya Winther Solheim, menighetspedagog i Jar kirke.

Det er ikke åpnet for påmelding for høsten 2021.

Tilbake