KOMA - konfirmantmedarbeider


KOMA er Jar menighet sitt tilbud til tidligere konfirmanter. Her får du lære mer om deg selv og utvikle deg i et godt og trygt fellesskap. 

KOMA er et trosopplæringstiltak i Jar kirke der tidligere konfirmanter får tilbud om ledertrening og -erfaring. KOMA-lederne samarbeider om gjennomføringen av store konfirmantarrangement som Jarival og sommerleir. I ledertreningen får man også veiledning av prest, kateket, diakon og ungdomsarbeider.

Ønsker du å:

  • oppleve sommerleir på nytt?
  • bli bedre kjent med KOMA-lederne og bli inkludert i gjengen?
  • lære mer om hva de vil si å være en leder og et forbilde?
  • få ledererfaring i et støttende miljø?
  • bidra til at neste års konfirmanter får et KONGE år?

Da er akkurat du hjertelig velkommen med på KOMA!

KOMA-gjengen reiser på sosiale helger for å bli kjent, ha det gøy sammen og ha lederundervisning. Førsteårsledere introduseres til hva det vil si å være KOMA-leder, og hva forskjellen er på ledere og konfirmanter.

KOMA-lederne deltar og har viktige oppgaver på de store samlingene for konfirmanter som kick-off, fasteaksjon, Jarival og sommerleir. Til planlegging av sommerleir er vi en helg sammen for å lage planleggingsgrupper og gi konkret ledertrening på hva som er viktig på leir. Vi drar til Haslumseter kapell i Bærumsmarka, der det er god tid for mye sosialt og team-building.

Økonomi: KOMA-ledere betaler en medlemskontingent på 100,- i året til KFUK-KFUM. KOMA betaler også kr. 500,- til Jar menighet for helgturer og mat på alle arrangement. Jar menighet ønsker at alle skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomi. Ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg dersom du ønsker å vite mer om dette.

Har du spørsmål om KOMA? Ta kontakt med kateket Ingeborg.

Påmelding her!

Tilbake