Barn & unge i Jar menighet


Vi vil skape meningsfulle møtepunkter i kirken for alle, uansett alder. 

Her finner du en oversikt over ulike aktiviteter & fellesskap for barn og unge. 

0-5 år


Tiden fra nyfødt og tidligste barneår:

6-12 år


Tiden på barneskolen. For denne aldersgruppen har vi følgende aktiviteter:

13-18 år


For aldersgruppen 13-18 år preges tiden av konfirmasjon og deltakelse i ungdomsarbeidet: