Bli med


Som kirke er vi først og fremst et fellesskap - og i dette fellesskapet tror vi at vi kan være med å realisere Guds rike i verden og lokalmiljøet vårt.

Det er mange måter dette kan skje på. Man kan både delta som frivillig på et av kirkens mange engasjement, eller som fastgiver, og på denne måten tjene Guds rike med sine egenskaper eller sine ressurser. Vi er opptatt av at all tjeneste, enten det er praktiske oppgaver eller økonomiske bidrag, er lystbetont og gjøres med glede. Under kan du koble deg på menighetens arbeid - klikk deg videre på det som måtte være aktuelt for deg!