Samtale & Diakoni


Diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni er et av kirkens viktige satsningsområder.

Å se og møte vår nestes behov handler dypest sett om å være en troverdig kirke. Diakoni utføres av en diakon med spesiell diakonifaglig kompetanse, men også av alle ansatte og av mange frivillige i Jar menighet.

Diakoni handler i stor grad om møtepunkter mellom mennesker. Møtepunkter for alle mennesker i alle aldre. Jar menighets viktigste møtepunkt er gudstjenesten, pulsslaget hver søndag og helligdag gjennom hele året. I tillegg er det mange andre møtepunkter. Noen av de er litt mer beskrevet her nedenfor. Du er alltid velkommen!

 


Diakonale samtaletilbud felles for menighetene i Bærum/Oslo bispedømme