Grønn menighet


Omsorg for skaperverket og kamp for rettferdighet er en del av kirkens oppdrag.

Jar menighet er en av over 300 grønne menigheter i Norge og en av 41 i Oslo bispedømme. Handlingsplan for grønn menighet i Jar ble vedtatt første gang av menighetsrådet i 2014 og er siden blitt revidert flere ganger. 
En grønn menighet er en menighet som vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn. Med det ønsker vi å sette fokus på/arbeide for økt bevisstgjøring og engasjement, slik at flere blir motivert til egen innsats for å ta vare på skaperverket. Å være grønn menighet er derfor en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet og som er forankret i stab og menighetsråd.
Det handler om:

 • gudstjenesteliv
 • diakoni, undervisning og misjon
 • informasjon og samarbeid
 • innkjøp, forbruk og avfall
 • energi, transport og reise

Det er selvsagt at kirken må engasjere seg i miljø, forbruk og rettferd fordi:

 • det er ikke kloden som er avhengig av oss, men vi av den
 • vi må tenke på dem i andre deler av verden som blir rammet mye hardere av klimaendringene enn oss
 • det handler om rettferdighet; om rettferdig adgang til godene vi deler som del av Guds skaperverk.
 • det handler om folks liv
 • vi mennesker henger sammen med skaperverket – ”av jord er du kommet – til jord skal du bli"
 • det er en sentral del av kirkens diakoni
 • vi som kirke har et håp om at livet skal seire. Der motiverer oss til å gå ut i verden og tjene våre medmennesker og alt det skapte.

Drømmen og håpet skal bo i vårt hjerte!
Se, nå er skapelsens åttende dag!
Vi skal er kjenne i gledesfylt undring:
Alt som er skapt, er vår søster og bror.
Vi skal få tro på en fremtid på jorden;
Avmakt må vike og dag følge natt,
Se, våre søsken i skapningens mangfold
Venter på handling fra hjerter som tror.

Svein Ellingsen i salmen «Stjernene lyser fremdeles i mørket» (Norsk salmebok 724)

 
Grønt utvalg jobber med sakene som gjør Jar menighet grønnere. Har du gode idéer, vil du engasjere deg og kanskje bli med i utvalget? Les mer om grønt utvalg og kom i kontakt med oss.

www.grønnkirke.no

Tilbake