Sorggruppe


Et tilbud fra menighetene i Bærum prosti

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Vi starter nye grupper sen høst og og tidlig vår. Den ene møtes på formiddag og den andre på ettermiddag.

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette.

For mer informasjon, ta kontakt med diakonen i din menighet eller

Marte Sie Skogstad Tlf. 982 67 830 ms994@kirken.no

Jakob Gåre Tlf. 982 67 840 jg326@kirken.no
 

Sorgen har mange ansikter

det gråtende

det fortvilte

det bitre

det takknemlige

 

Sorgen er noe du må ta vare på

Ikke noe å være redd for

Den gir oss liv og smerte

Den gir oss frykt og glede

Den gir oss skaperkraft

 

Sorgens ansikt må finnes

for å gi oss fred og ro

for å gi oss helhet

for å gi oss kraft til å leve helt

Tilbake