Vil du bidra?


Som frivillig i Jar menighet får du være med i et stort fellesskap. Her er det behov for deg og din kunnskap til både stort og smått. Vi ønsker å komme i kontakt med deg.

Vi trenger alle hverandre. Jar menighet er møtestedet for tro, undring, gudstjeneste og felleskap. Her er det mange aktiviteter og arrangementer som du kan benytte deg av. Ønsker du å bidra så finnes det mange ulike muligheter for dette.

Diakon Jakob koordinerer Jar menighets frivillige arbeid. Ta kontakt om du vil bidra: jg326@kirken.no


Gudstjeneste: Vil du bidra som klokker, kirkevert, forsanger eller vert ved kirkekaffe? Vil du være med å planlegge gudstjeneste? Disse bidragene er med på å løfte gudstjenester og menighetslivet.

Adventsmarked: Hvert år arrangeres det adventsmarked til inntekt for det diakonale arbeidet på Jar. Vil du bidra med hjemmelagde varer som kan selges, stå i boder å selge eller bidra i planleggingen? Da må du gjerne ta kontakt.

Loppemarked: Hver høst arrangeres det loppemarked til inntekt for ungdomsarbeidet på Jar. En stor gruppe jobber hele uken frem til loppemarkedet. Det er behov for frivillige før, under og etter denne dagen. Velkommen til en skikkelig artig uke!

Barne- og ungdomsarbeid: Ønsker du at flere barn skal få lære og utforske troen sin på Jesus, Gud og Den hellige ånd? Gjennom året har Jar menighet aktiviteter for alle mellom 0-18 år. Her trenger menighetspedagog og kateket frivillige som kan bidra. Ta kontakt for mer informasjon om behovene. Les mer her om aktiviteter som arrangeres for 0-18 år.

Givertjeneste: En annen måte å bidra på er gjennom gaver/kollekt. Bærum kommune dekker store deler av Jar menighets driftsmidler. Ønsker du å gi et bidrag så vil dette komme til stor nytte i aktiviteter og tilbud i regi av kirken. Du kan lese mer om givertjeneste her.

Annet: Hvis du ønsker å bidra med noe så skal ikke eksemplene som nevnes avgrense deg. Vi er veldig glad for nye initiativ og ser gjerne på muligheter for oppgaver der du kunne tenke deg å bidra.


Spesifikke bidrag

Utvalg: Menighetsrådet har flere rådgivende organ som det er mulig å engasjere seg i. Noen av disse er grønt utvalg, trosopplæringsutvalg for barn og unge, diakontalt utvalg, internasjonalt utvalg, gudstjenesteutvalg, kulturutvalg. Ønsker du å medvirke i menighetens aktiviteter? Har du engasjement og eventuelt kunnskap som ville vært nyttig i et av utvalgene? Ta gjerne kontakt.

Praktisk arbeid: Gjennom året er det mange dugnadstimer som går til vedlikehold innendørs og utendørs. Vi har tidligere hatt en dugnadsgruppe, og får gjerne denne opp å gå igjen. Vi vil gjerne høre fra deg om dette kan være noe du er interessert i å være med på.

Besøkstjeneste: Jar menighet får mange henvendelser med ønsker om samtale og besøk. Noen av disse samtalene gis til frivillige som vi har tillit til.

Søndagsskole: En kjensgjerning er at gudstjenester kan være kjedelig for barn. Vil du bidra til at barn får møtes i et alternativt opplegg og at barnefamilier kan komme til gudstjeneste? Da hadde vi satt stor pris på frivillige som ønsker å arrangere søndagsskole i Jar menighet.

Bibelgruppe: Ønsker du å være med i, eller starte, en bibelgruppe? Bibelgrupper møtes for middag/kveldsmat, fellesskap og samtaler om tro.

Kirkeskyss: Bruker du å ha noen ledige seter i bilen når du skal til kirken? Kunne du ha tatt med deg noen i bilen? Av og til får vi henvendelser om at folk har vansker med å komme seg til kirke. Da setter vi stor pris på å kunne ordne samkjøring.

Jeg vil bidra!

Tilbake