Vil du bidra?


Mange synes det er meningsfullt å bidra med stort og smått og alle får plass i vårt felles viktige arbeid.

 

Vi trenger alle hverandre. Jar menighet er tro, undring, gudstjeneste, møteplasser og felleskap.
Unner rubrikken «Frivillig innsats i Jar menighet» kan du lese korte beskrivelser av møteplasser og innsatser der det er rom for mange å være med å delta. Her er det mulighet både for å gi tid, innsats og penger og naturligvis også til å være deltager.
        
Ønsker du mer info?
Er det noe du savner som du gjerne vil være en del av?
Er det noe du gjerne vil bidra med?
Hør av deg til noen av oss som arbeider i kirken. Se: Om oss
Og gjerne også på påmeldingsskjema som sendes automatisk til
Diakon Gunnel som koordinerer Jar menighets frivillige arbeid.
 

Tilbake