Støtt vårt arbeid


Vær med på vår givertjeneste.

Jar menighet er en aktiv flergenerasjonsmenighet med et stort arbeid blant små og store. Det er mange medarbeidere som bidrar til å gi et mangfoldig tilbud. De offentlige overføringene til menigheten har stadig blitt mindre, og menigheten må selv stå for store deler av driften. For å kunne opprettholde og utvide aktivitetstilbudet i Jar trenger vi stadig flere givere.

Ved å klikke på denne linken kommer du videre til vår giverside der du kan registrere deg som giver. Du kan velge å gi til

1) menighetens arbeid

2) Barne- og dåpsopplæring

3) Ungdomsabeidet.

Ønsker du å gi et engangsbeløp så setter vi stor pris på det. Det kan du gi direkte til formålet du ønsker på Vipps. Skriv inn 51695 for Jar Offer/Kollekt, 51697 for ungdomsarbeidet/Jar ten sing, 631556 til diakoni, 136655 til trosopplæringen, 557975 til kirkemusikken og 631063 til menighetsbladet.

Vi håper du vil bli givervenn for Jar menighet og er glad for at du har et hjerte for Jar. Takk for ditt bidrag. 

Tilbake