Diakonalt ansvar for Nordraaks vei sykehjem


Diakoni på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.

Jar menighet har nært samarbeid med Nordraaks vei sykehjem, med månedlige andakter, lunsjgrupper, hjemmebesøk og andre aktiviteter og tilbud.

Har du pårørerende som bor på sykehjemmet på Nordraaks vei, og ønsker kontakt med kirken, ta gjerne kontakt med diakon Jakob, tlf: 98267840 eller e-post: jg326@kirken.no
 

Tilbake