Besøkstjeneste


Trenger du noen å prate med? Vi har tilbud om hjemmebesøk, samtaler og telefonkontakt. 

Prester, Diakon, frivillige i besøksgruppen har mulighet til å besøke den som har behov for det utenfor kirkens lokaler. Både ansatte og de frivillige i besøksgruppen har taushetsplikt.
Det er også mange frivillige i tillegg til de oven nevnte, som er trofaste besøkere til mange i menigheten vår.

Kontakt:
Prest Olaf Kind på epost eller tlf. 90027931 
Diakon Jakob Gåre på epost eller tlf. 98267840
 

Tilbake