Ukens offer


Vipps valgfri sum #51695. Ukens formål kan du se i kalenderen under kommende søndags gudstjeneste.

En viktig del av gudstjenesten er det som kalles kollekt eller offer. Her gir vi en pengegave til utvalgte prosjekter, organisasjoner eller menighetens eget arbeid. Det å gi kollekt/offer er godt for de som får støtte – og samtidig tror vi det er godt og meningsfullt for oss mennesker å gi/dele/ofre noe. Kollekten/offeret går direkte til det formålet som er bestemt.

I løpet av året går halvparten av kollekten/offeret til Jar menighets eget arbeid. I de resterende ukene gis det kollekt/offer til et bredt spekter av prosjekter/organisasjoner med kristen formålsparagraf. Menighetsrådet mottar forespørsler, vurderer disse og beslutter hvilke som skal stå på offerlisten.

Vipps valgfri sum #51695. Tusen takk for ditt bidrag!

Tilbake