Konfirmantmedarbeider (KOMA)


Nysgjerrig på hva det innebærer å være konfirmantleder? Bli med på KOMA-helg 5-7. november på Strandheim leirsted! Påmeldingen er nå åpen, og vi vil gjerne ha deg med. 

 

 

Konfirmantmedarbeider (KOMA) er et trosopplæringstiltak i Jar kirke der tidligere konfirmanter får tilbud om ledertrening og -erfaring. KOMA-lederne samarbeider om gjennomføringen av store konfirmantarrangement som Jarival og sommerleir. I ledertreningen får man også veiledning av prest, kateket og ungdomsleder.

Ønsker du å:

  • oppleve sommerleir på nytt?
  • bli bedre kjent med KOMA-lederne og bli inkludert i gjengen?
  • lære mer om hva de vil si å være en leder og et forbilde?
  • få ledererfaring i et støttende miljø?
  • bidra til at neste års konfirmanter får et KONGE år?

Da er akkurat du hjertelig velkommen med på KOMA!

KOMA-gjengen reiser på sosiale helger for å bli kjent, ha det gøy sammen og har litt aldersinndelt undervisning om ledelse. Førsteårsledere introduseres til hva det vil si å være KOMA-leder, og hva forskjellen er på KOMA-ledere og konfirmanter.

KOMA-lederne deltar på de store samlingene for konfirmanter som kick-off, fasteaksjon, Jarival og sommerleir. Før disse arrangementene arrangeres det ofte planleggingsmøter der KOMA går igjennom programmet, oppgaver og hva som skal skje. Til planlegging av sommerleir er vi en helg sammen for å lage planleggingsgrupper og gi konkret ledertrening på hva som er viktig på leir. For å planlegge sommerleir reiser vi på tur til Haslumseter kapell i Bærumsmarka, der det er god tid for mye sosialt og team-building.

Økonomi: KOMA-ledere betaler en medlemskontingent på kr. 200 i året til KFUK-KFUM. KOMA betaler også kr. 700,- til Jar menighet for ledertreningshelger og mat på alle arrangement. Til sommerleir betaler KOMA-ledere halv pris av det konfirmantene gjør. Fjerdeårsledere eller mer får spandert sommerleir. Jar menighet ønsker at alle skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomi. Ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg dersom du ønsker å vite mer om dette.

Har du spørsmål om KOMA? Ta kontakt med kateket Ingeborg.

Påmelding her! (NB! Påmelding gjelder første bli kjent-helgen, og er ikke bindende for hele året. Her snakker vi mer om året og du får en smak på hva det vil si å være med i KOMA-gjengen.) 

Tilbake