Menighetsbladet


"Kirken på Jar" leveres i alle postkasser i soknet vårt. Menighetsbladene finner du i digitalt format her. 

Hvis du vil bidra til menighetsbladet, har tips, eller ønsker annonseplass, ta gjerne kontakt med oss på e-post
Kirken på Jar nr 2.2024


Kirken på Jar, nr. 1, 2024Kirken på Jar, nr. 4, 2023

Kirken på Jar, nr. 3, 2023

Kirken på Jar Nr3-23-2

 

Kirken på Jar nr. 2, 2023

I dette nummeret kom vi dessverre i skade for å bygge omtalen av Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitikk på programmet for inneværende og ikke kommende periode. Vi beklager det. Her er en korrigert omtale, som også vil komme på trykk i nr.3-2023.

Kirken på Jar nr. 2, 2023
 

Kirken på Jar, nr. 1, 2023


Kirken på Jar, nr 4 2022


Kirken på Jar, nr 3 2022


Kirken på Jar, nr 2 2022


Kirken på Jar, nr 1 2022


Kirken på Jar, nr 4 2021Kirken på Jar, nr 3 2021


Kirken på Jar, nr 2 2021
Kirken på Jar nr 2 2021 


Kirken på Jar, nr 1 2021


Kirken på Jar, nr. 4 2020

 


Kirken på Jar, nr. 3 2020

 


Kirken på Jar, nr. 2 2020

 


Kirken på Jar, nr. 1 2020

 

Tilbake