Tiltaksnivå 5B i Bærum


Tiltaksnivå 5B gjelder fra 26. april. Les mer om de gjeldende restriksjonene for aktiviteter i Jar kirke.

 

Fra 26. april 2021 og fremover gjelder disse føringene for kirkelig aktivitet i Bærum:

  • Åpen kirke er tillatt. Uten tilviste plasser, kan antallet personer samtidig i kirken ikke overstige 10.
  • Dåp, vielser og konfirmasjon er tillatt, med inntil 10 deltakere innendørs og 20 deltakere utendørs. Prest, kantor og kirketjenere i tillegg.
  • Gravferder er tillatt, med inntil 50 deltakere innendørs. Utendørs kan 200 delta. 2 meter avstand ved innendørs allsang og 1 meter avstand utendørs. Utleie til minnesamvær kan ikke gjøres per nå.
  • Diakonale tiltak/sjelesorg kan gjennomføres en-til-en.
  • Alle ansatte er pålagt hjemmekontor og ingen møter holdes fysisk.
  • Plikt til å bruke munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand.

Barn og unge

Fritidsaktiviteter for barn og unge kan arrangeres innendørs og utendørs. Vi følger lik linje som skolene, det vil si rødt tiltaksnivå inntil videre. Trafikklysmodellen og hva som gjelder ved rødt nivå er beskrevet i smittevernveilederen 2.4.2.

Rødt nivå betyr blant annet:

  • Anbefaling at aktiviteter gjennomføres utendørs.
  • Ikke bland barn fra ulike kommuner, skoler og/eller trinn.
  • Hvis aktiviteten er innendørs bør barnet ha en fast plass under aktiviteten.

Myndighetene anbefaler at vi holder oss mest mulig hjemme. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du ønsker å delta på kirkelige aktiviteter er det oppfordret å gjøre dette i egen kommune.

Følg gjerne med på Jar menighet sin Facebook-side for oppdateringer og digitalt innhold. Mer informasjon om smittevernstiltak finner du hos Bærum kirkelige fellesårdDen Norske KirkeBærum kommune og Regjeringen. Smittesituasjonen endrer seg raskt og vi tar forbehold om at det kan ta noe tid før hjemmesiden er oppdatert.

Tilbake