Trosopplæring 1-12 år starter høsten 2021


I tiden med smitte er det vanskelig å invitere til trosopplæring. Kontinuerlige tiltak starter så fort det er mulig.

 

Trosopplæring er et av flere oppdrag i Den norske kirke. For mange år siden ble antall timer med kristendomsundervisning redusert i skolene. Trosopplæring tilbys derfor i kirken til medlemmer og alle interesserte mellom 0-18 år.

Er barnet ditt døpt og bor i Jar sokn? Da har du garantert fått brev i posten! Der har du fått en invitasjon til trosopplæringstiltak som er rettet direkte til ditt barns alder. I trosopplæringen får barna lære om kristen tro gjennom deltakelse, sanseinntrykk og noen bibelfortellinger. Jar menighet får gode tilbakemeldinger på alle sine trosopplæringstiltak, men deltakerne ønsker gjerne at flere skulle ha fått det med seg.

På grunn av smittesituasjonen har staben i Jar kirke bestemt seg for å utsette trosopplæringstiltak til høsten 2021. Dette gjelder for aldersgruppen 1-12 år. I denne usikre tiden er det vanskelig å invitere til aktiviteter som kanskje må utsettes, justeres eller avlyses.

For spørsmål om trosopplæring kan du ta kontakt med kateketvikar Simon.

Vi fortsetter følgende tiltak når smittesituasjon tillater det:

  • Babysang. Utfordringen med babysang er at det regnes som et arrangement for voksne. Derfor tar det noe lengre tid å starte opp babysang.
  • Konfirmasjon
  • KOMA
  • Jatsi

Tilbake