Forsangergruppe


Vil du være med å bidra i Jar kirkes gudstjenester?

Menighets forsangergruppe består av 9 personer og jobber hovedsakelig med salmer og liturgi. Gruppen deltar på flere gudstjenester gjennom året og bidrar til et variert musikalsk uttrykk ved å lede salmesang og løfte liturgiske ledd som Kyrie, Gloria, Herrens bønn, bønnesvar og Hallelujavers. Deltakelse i gruppen er åpent for alle som ønsker det.

Ta kontakt med kantor Maria Hansli for mer informasjon.

Tilbake