Instrument: Flygel


Flygelet i Jar kirke ble kjøpt våren 2019. Etter flere runder med befaring og prøvespill på forskjellige flygler, falt valget til slutt på et Bösendorfer Vienna consert 210 , kjøpt fra Aspheim flygel- og pianosenter i Oslo.

Bösendorfer er foretrukket av mange konsertpianister. Dette er et instrument som skiller seg med en flott klarhet, samtidig med fyldig dybde (noe som har stor betydning for klangen) og nydelig mellomtone og diskant. Det er lett å få fram de minste tekniske detaljene og alt fra det svakeste til det kraftigste uttrykket. Den tydelige klarheten merkes ikke minst veldig godt i hurtige partier.

Menigheten har stor glede av å ha dette flygelet i kirkerommet. Med et så bra konsertflygel berikes både gudstjeneste- og konsertlivet, og også gir gode muligheter til utleie for innspillinger.

Tilbake