Send inn dine bilder


Jar kirke er 60 år i 2021. Har du noen gode minner som har fanget i bilder? Bidra gjerne i Jar menighets bildesamling.

I anledning Jar kirkes 60 årsjubileum ønsker vi å samle inn bilder fra tidligere år. Det kan være fra gudstjenester, menighetsfester, andre jubileum, spesielle besøk, barne- og ungdomsarbeid, arrangementer og lignende.

Mange har sendt fine bilder til kirken per post, mail, til menighetsblad og nettsiden opp igjennom. Dessverre er ikke disse bildene lagret i en bildesamling. Det hadde vært veldig hyggelig om de som hadde bilder ville sende disse til sg576@kirken.no eller legge dem rett inn i et delt album.

Det hadde vært utrolig gøy å få inn mange historiske bilder som kan vise menighetslivet på Jar de siste 60 årene. Dersom du har noen tips om hvem som kan ha slike bilder, og som kan trenge hjelp, vil kateketvikar Simon kunne være behjelpelig med å digitalisere disse bildene.

Tilbake