Temakvelder - Mer himmel på en truet jord


Velkommen til temakvelder i Jar menighetshus.
Program: Innledning ved ressurspersoner i ca. 30 min., samtale i smågrupper og plenum. Kort andakt. Enkel servering.

 

«Mer himmel på en truet jord»

Velkommen til temakvelder i Jar menighetshus.
• Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft mot 2030.
• Hva vi kan gjøre som enkeltmennesker?
Program: Innledning ved ressurspersoner i ca. 30 min., samtale i smågrupper og plenum. Kort andakt. Enkel servering.

Onsdag 15. september kl. 19-21:
«Guds skaperverk – vårt hjem». Om øko-teologi, kirkens samfunnsansvar og påvirkningsmuligheter.
Innledning ved Thomas Berbom, tidligere sokneprest i Jar, nå teologisk rådgiver for Bispemøtet.

• Onsdag 20. oktober kl. 19-21:
«Om øko-teologi, hagebruk og barn»
Innledning ved Britt Aanes Ekhougen, sokneprest i Jar.

• Onsdag 17. november kl. 19-21:
«Lysninger». Om klimasorg, handling og håp, med utgangspunkt i ny bok på Vårt Land Forlag.
Innledning ved Sindre Skeie, prest, salmedikter og forfatter.

Tilbake