Finn Jar kirke


Jar kirke ligger i et boligområde i Wedel Jarlsbergs vei 20. Det kan lønne seg å sjekke kartet på forhånd.

 

GPS: Kirkens adresse er: Wedel Jarlsbergsvei 20, 1358 Jar

Finn kart på Google maps. 

Kollektivt
Dersom du reiser kollektivt til Jar kirke, kan du ta buss 121, som går Oslo-Sandvika om Bekkestua. Den stopper på holdeplassen Jar kirke i begge retninger. Tar du T-banen, anbefaler vi å gå av på Ringstabekk stasjon og gå Idrettsveien og Wedel Jarlsbergs vei til du kommer til kirken. Du kan også ta trikken til Jar stasjon, følge stien langs t-banelinjen til undergangen ved Tjernsrud plass og gå Wedel Jarlsbergs vei derfra.

Sykkel og bil
Fra Bekkestua: Følg skilting mot E18. Etter rundkjøringen ved Stabekk skole følger du Gamle Ringeriksvei til krysset med Storengveien, mellom Kiwi og Stabekk kino. Ta til venstre og følg Storengveien til det er skiltet mot Jar kirke til venstre opp Utgarveien. Følg Utgarveien, og ta til høyre bort Wedel Jarlsbergs vei.

Fra E18: Ta av mot Lysaker og Jar (dersom du kommer vestfra: vær obs på at avkjøringen til Lysaker kommer umiddelbart etter avkjøringen til Fornebu). Følg skilting til Jar gjennom rundkjøringene. Følg Vollsveien oppover. Ved Jar skole er det skiltet til Jar kirke inn til venstre. Følg Storengveien forbi kirken, opp Utgarveien og tilbake Wedel Jarlsbergs vei.

Fra Bærumsveien: Ta av mot Jar og Østerås i krysset ved Jar stasjon. Ta første avkjøring i rundkjøringen, og følg Vollsveien derifra til krysset ved Jar skole. Der er det skiltet til Jar kirke inn til høyre. Følg Storengveien forbi kirken, opp Utgarveien og tilbake Wedel Jarlsbergs vei.

Sykkeltips
Dersom du kommer med sykkel, gjelder i hovedsak kjøreanvisningene for bil. Det finnes likevel noen snarveier - blant annet kan sykle grusveien fra Lilleaker holdeplass, over tunellene ved CC Vest og videre gangbroen over Lysakerelven.

Parkering
Det er få parkeringsplasser ved kirken, men rikelig med anledning til gateparkering i veiene rundt. På dager med stort besøk, er det ofte også mulig å benytte parkeringsplassen ved Jar ishall på motsatt side av Storengveien.

Velkommen til Jar kirke!
 

 

Tilbake