Vennskapsmenighet


Jar menighet har siden 2014 hatt en vennskapsmenighet i den lutherske kirken i Estland, St. Thomas menighet i Saku, litt sør for hovedstaden Tallinn.

 

Brev fra vennskapsmenighet, februar 2021.

Kontakten med menigheten skjer gjennom en avtale mellom Jar menighet og Det norske Misjonsselskap (NMS,) som støtter oppbygging av nye menigheter i Estland.

St. Thomas menighet er en relativt nystartet menighet, som har holdt til i provisoriske lokaler i et gammelt bedehus. Ved hjelp av egen innsats, noe støtte fra myndighetene og fra vennskapsmenigheter i utlandet, har St. Thomas menighet vært i stand til å bygge en ny kirke, som ble innviet i desember 2020. Fortsatt gjenstår en del arbeid innvendig i kirken.

Jar menighet har gjennom avtalen med NMS forpliktet seg til å bidra med 25 000 kroner årlig som et bidrag til å bygge opp vennskapsmenigheten i Saku.

Gjennom vennskapsmenigheten ønsker vi blant annet å:

  • Bli kjent med hverandre
  • Be for hverandre
  • Utveksle ideer og inspirasjon når det gjelder menighetsarbeidet

Som et ledd i dette var en gruppe på ca. 30 personer fra Jar menighet på besøk i Estland og i St. Thomas menighet høsten 2018. Høsten 2019 var en gruppe på drøyt 15 personer fra St. Thomas menighet på besøk hos oss i Jar menighet.

Et resultat av besøkene (både vår tur i 2018 og besøket 2019) er at flere i menigheten vår har gitt private økonomiske gaver til byggingen av kirken i Saku.

Jar menighet var også representert ved grunnsteinsnedleggelsen for den nye kirken i Saku sommeren 2019. Vi var også invitert til å være til stede på vigslingen av kirken 21. desember 2020, men på grunn av korona-situasjonen måtte vi takke nei, men deltok i vigslingen i form av en videohilsen.

Internasjonalt utvalg i Jar menighet koordinerer samarbeidet med vennskapsmenigheten. Synes du det virker spennende å jobbe med vennskapsmenigheten eller andre internasjonale saker? Da kan du lese mer om internasjonalt utvalg og deres medlemmer her.

Tilbake