Vennskapsmenighet


Vår vennskapsmenighet er St. Thomas menighet i Saku, Estland.
 
Artikkelen er skrevet av Ole Andreas Husøy, medlem av internasjonal komité i Jar, og publisert i menighetsbladet nr. 2/2014.

Jars nye vennskapsmenighet, St. Thomas menighet, er en menighet under oppbygging i tettstedet Saku utenfor Tallinn, hovedstaden i Estland. Saku kommune har drøyt 9000 innbyggere, 6000 av dem bor i Saku tettsted. Det Norske Misjonsselskap (NMS) er engasjert i menighetsarbeidet i Saku gjennom misjonærene Ave og Magne Mølster. Jar menighets støtte til Saku menighet skjer via NMS.

Søndag 4. mai var misjonskonsulent Unni Holm Olsen fra NMS med på gudstjenesten i Jar kirke. Ved siden av å holde dagens preken, orienterte hun også om det arbeidet NMS er engasjert i i Estland. NMS har hatt et engasjement i Estland i 10-12 år. -Jeg håper dette vennskapssamarbeidet vil gi impulser og inspirasjon til dere i Jar menighet, sa Holm Olsen. På kirkekaffen etter gudstjenesten skrev de tilstedeværende under på en hilsen til menigheten i Saku.

Menighetsrådet i Jar har oppnevnt en internasjonalt komité som får et hovedansvar for å følge opp kontakten med Saku menighet. Utvalget har Kristine Berbom som leder, og består ellers av Kari Haugstvedt, Hanne Kervel, Benedicte Jørgensen og Ole Andreas Husøy. Kristine Berbom understreker at et vennskap skal være gjensidig.
- Hensikten skal ikke bare være at vi samler inn penger til kirkebygging i Saku og at vi ber for dem, og ferdig med det. Jeg tror at vi på vår side kan lære noe av menigheten i Saku og det arbeidet de driver. Vi kan også trenge forbønn fra dem, og motta inspirasjon og utfordringer, sier hun. Hun synes det er bra å ha en organisasjon som NMS i ryggen når et slikt samarbeid etableres. Når det gjelder eventuelle språkproblemer, sier hun at det er en stor fordel med norsktalende misjonærer i menigheten som kan tolke. Nabomenigheten i Mustamäe, en bydel i Tallinn, har dessuten en prest, Tiina Klement, som har studert i Norge, og som snakker godt norsk. Internasjonalt utvalg håper at mange grupper i Jar menighet vil engasjere seg i vennskapssamarbeidet på en eller annen måte, for eksempel ved å be for menigheten i Saku. Når det gjelder innsamling av penger til den estiske menigheten, vil det hovedsakelig skje gjennom ofringer på gudstjenester. Informasjon om vennskapssamarbeidet og om Saku menighet er også å finne på oppslagstavler i våpenhuset og i menighetshuset. Dessuten kan man få informasjon ved å følge med på misjonærenes blogg (www.molsterestland.blogspot.no). Den geografiske avstanden til Estland er ikke så stor, og det bør gi muligheter for besøk begge veier.  

Misjonær Magne Mølster forteller at man først og fremst konsentrerer seg om å bygge opp en menighet i Saku. Men samtidig har man en drøm om at det om noen år skal finnes en kirkebygning på stedet. I dag leier man lokaler i et gammelt bedehus.
- Vi som står i tjenesten her som misjonærer er sammen med hele menigheten veldig takknemlige for dere som gjør en innsats fra Norge med gaver og forbønn. Vi vil også be for dere, og dere må gjerne sende forbønnsønsker også til oss, skriver Mølster i en mail til Jar menighet. Pinsedag er det konfirmasjon i menigheten. Det er sju konfirmanter mellom 18 og 65 år. Fem av dem skal også døpes. 
- Her i Estland opererer vi med helt andre tall enn dere i Norge til konfirmasjon, selvfølgelig. Vi synes at sju er helt flott, og de sju blir lagt til menigheten den dagen. Da blir vi 29 medlemmer, større menighet er vi foreløpig ikke. Men vi har mange flere som er med på våre arrangementer. Søndagsskolen er full av udøpte barn, for eksempel, som ikke kan bli medlemmer før de er gamle nok til å ta valget selv, og bli døpt og konfirmert. Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk var i fjor 21. På ungdomskveldene er det som regel mellom 15 og 50. Det var noen tall som kanskje sier litt om hvem vi er, skriver Magne Mølster.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%">

Tilbake