Gudstjenestens ordning


Slik er gudstjenesten i Jar ordnet.

 

Gudstjenestene i Jar er forskjellige, men alle følger det samme grunnmønsteret. På denne siden finner du gangen i gudstjenesten. Til noen av leddene finner du musikken vi bruker, dersom du trykker på overskriften. Alle innspillingene er © Eide forlag.
 

1. Samling

Klokkeringing Klokkene ringer for å kalle inn til gudstjeneste. Når det er gudstjeneste klokken 11, ringer klokkene kl. 10, 10.30 og 10.55. På høytidsdager ringer klokkene både fra 17 til 18 dagen før, og hele timen fra 10 til 11. Når det er gudstjeneste til andre tider, ringer vi som oftest bare fem minutter før.

Gudstjenestens kunngjøringer
Før gudstjenesten begynner, ønsker vi hverandre vel møtt og deler noen praktiske opplysninger om dagens gudstjeneste. Slik kan alle være forberedt. Etter kunngjøringene følger en kort, stille bønn.

Tre bedeslag - tre klokkeslag som markerer gudstjenestens begynnelse.

Preludium og inngangsprosesjon
Gudstjenesten starter med musikk. Dersom det er dåp eller det er en høytidsdag, kommer dåpsfølget og de som skal være med i gudstjenesten inn i prosesjon. Menigheten reiser seg for å ta imot prosesjonen.

Inngangssalme
Å synge er det første vi gjør sammen. Inngangssalmen setter tonen for hele gudstjenesten. For å få ordentlig lyd på sangen, står vi under salmen.

Nådehilsen og inngangsord
De første ordene som møter oss i gudstjenesten, er den gamle hilsenen "Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus". Når vi blir møtt med Guds nåde og Guds fred, kan vi være trygge på at vi er velkommen i Guds hus.

Samlingsbønn - vår felles bønn for dagen og gudstjenesten.

Kyrie
Vi gjentar ropet til den blinde Bartimeus fra Markus 10 når vi begynner gudstjenesten. Bartimeus visste ikke hva han skulle be om, men ropte "Herre, miskunne deg" da Jesus kom forbi - på vanlig norsk noe slikt som: "Se meg og det jeg trenger!" Ropet er bevart på gresk i liturgien som "Kyrie eleison".

Gloria
Sammen med kyrie-ropet hører "Ære være Gud i det høyeste", som er det samme som englene sang på Betlehemsmarkene da Jesus ble født. Vi lovsynger Gud fordi han sendte sin Sønn til oss, og slik svarer på våre rop om hjelp.

2. Dåp

Tekstlesninger
Bønn
Dåpssalme
Trosbekjennelsen
Bønn for dåpsvannet
Dåpshandlingen

 

3. Ordet

Tekstlesninger
Bibelsk salme
Halleluja
Evangeliet
Preken
Trosbekjennelsen

4. Bønn for kirken og verden

Syndsbekjennelse
Forbønn

 

5. Nattverden

Salme og takkoffer
Dialogen
Prefasjonen
Hellig, hellig
Nattverdbønnen
Vår Far
Du Guds lam

Utdelingen
 

6. Sendelse

Utgangssalme
Velsignelsen
Postludium

 

Tilbake