Grønn menighet


Jar er en grønn menighet. Omsorg for skaperverket er en del av kirkens oppdrag.

 

Jar kirke jobber med å bli en grønn menighet. En grønn menighet er en menighet som vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn. Med det ønsker vi å sette fokus på/arbeide for økt bevisstgjøring og engasjement slik at flere blir motivert til egen innsats for å ta vare på skaperverket. Å være grønn menighet er derfor en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet og som er forankret i stab og råd.

Det er selvsagt at kirken må engasjere seg i miljø, forbruk og rettferd fordi:
- det er ikke kloden som er avhengig av oss, men vi av den
- vi må tenke på de som bor andre steder i verden som vil bli mye hardere rammet av klimaendringene enn oss
- det handler om rettferdighet; om rettferdig adgang til godene vi deler som del av Guds skaperverk.
- det handler om folks liv
- menneskene henger sammen med skaperverket – ”av jord er du kommet – til jord skal du bli"
- den nye diakoniplaner legger føringer for det
- vi som kirke skal være optimister med et håp om at livet kommer til å seire samtidig som vi skal gå ut i verden og delta i kampen for at dette skal skje.

 

Vil du engasjere deg?
Har du gode ideer eller lyst til å være med som frivillig?

Ta gjerne kontakt med oss i grønt utvalg  v/ diakon Gunnel Johanssøn Rø, tlf 982 67 840; mail: diakon@jar-menighet.no 
eller v/ Estrid Hessellund (leder), tlf 4706 9878; mail: estrid.hessellund@gmail.com

Tilbake