Frivillighetsåret 2022


Frivillig arbeid er veldig mye forskjellig på veldig mange ulike sektorer. Mye av arbeidet som gjøres i vår menighet ivaretas av folk som ikke får betalt for innsatsen i kroner og øre. I kirken og også i vår menighet har vi lange tradisjoner for frivillig innsats. Noen er konfirmantleder, noen er besøkere, andre stiller opp med boller eller kake til kirkekaffen. Det fins mange små og store oppgaver som løses av unge, voksne og eldre i vår menighet..

Frivillighetens år 2022 er forankret i Frivillighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av seg til å «feire Norges viktigste lagarbeid». Det som skjer i Jar kirke utgjør en viktig del av dette.

I Den norske kirke er det om lag ti ganger så mange frivillige som ansatte (ikke i antall årsverk, men i antall involverte personer). En kirke uten frivillighet er utenkelig. Det er en kirke med lavt engasjement. Her i Jar utgjør det frivillige teamet i konfirmantarbeidet alene nesten et helt årsverk. Mange ungdommer og unge voksne bidrar med utallige timer, kvelder og helger for at konfirmantene våre skal få en god konfirmasjonstid.

Forholdet mellom ansatte og frivillige baserer seg ikke på over- og underordning, men på gjensidighet og samarbeid. En kirke uten frivillighet er en kirke der det allmenne prestedømme er plassert på sidelinjen.

Det er mange frivillige i Jar menighet, og vi har plass til enda flere.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til diakon Gunnel Johansson Rø på gr733@kirken.no 

 

Tilbake