Onsdagsmøter i Jar menighet våren 2023


Velkommen til onsdagsmøte i Jar menighetshus kl. 19.30. Les mer om datoer og program her.

VÅREN 2023

Onsdag 25.1 kl. 19.30 "Min sjel, lov Herren". Leif Gordon Kvelland, Alpha-konsulent i Normisjon. 

Onsdag 1.3 kl. 19.30 "Vi åpner kirkens smykkeskrin" Salmekveld. Åge Haavik, tidl. seniorrådgiver i Kirkerådet ndg. liturgi og gudstjenesteliv. 

Onsdag 29.3 kl. 19.30 "INDIA: Trosfrihet, misjon og kirkevekst i verdens største demokrati". Jan Gossner, pensjonist, tidl. pastor og rektor. 

Onsdag 26.4 kl. 19.30 "Men frels oss fra det onde (Matt. 6.13). Det ondes problem". Jan Erik Skog, frivillig medarbeider i Jar menighet. 

Onsdag 31.5 kl. 19.30 "Galilea på Jesu tid, og Jesu forkynnelse". Torleif Elgvin, professor i teologi. 

 

KORT OM VÅRENS MØTER
Møtene starter med kaffe/te og litt å bite i, før vi slipper til kveldens taler. Deretter er det åpent for spørsmål og kommentarer. 

Ønsker du skyss, kan du kontakte Ole Andreas Husøy, tlf. 93653247, eller Øivind Andreassen, tlf. 93247480. De kan også svare på spørsmål om møtene. 

Velkommen til onsdagsmøtene i vårsemesteret!

Tilbake