Kirkevalg 2023


Her kan du se resultatet for årets kirkevalg. 

 

Det har nettopp vært kirkevalg i Den norske kirke, og alle medlemmer født i 2008 og tidligere. kunne stemme. Det var mulig å forhåndstemme fysisk og digitalt, eller man kunne stemme på valgdagen 11. september. 

Kirkevalget er et demokratisk valg der medlemmer bestemmer og velger hvem som skal styre Den norske kirke.

I kirkevalget velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). 

Det er kirkevalg hvert 4. år. Neste kirkevalg er i 2027.

 

Resultater fra kirkevalget i Jar menighet 2023 finner du her: Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Tilbake