Formiddagstreff


Velkommen til formiddagstreff siste tirsdag i måneden. 

 

Vi møtes i menighetssalen kl.12.00-14.00, til et godt måltid, flott program, kaffe og gode samtaler. Her finner du oversikten over vårens samlinger: 

29.3 - "Hvem er Ingeborg?" Vi blir bedre kjent med kateket Ingeborg Fink Sørheim og arbeidet hennes. 

26.4 - "Mystiske steder i Norge" v/ Ørnulf Hodne. 

31.5 - Program ikke fastsatt enda. Følg med! 

 

Ansvarlig for formiddagstreffet er Arnhild Mindrebø, Målfrid Karevold og Wenche Olsen. 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt.
Diakon Gunnel gr733@kirken.no t. 982 67 840
 

Tilbake