Livsfilosofisk tenkegruppe


Et filosofisk spørsmål har ikke noe opplagt svar.

 

En filosof er den som elsker visdom.
Filosofi er et forsøk på å tenke systematisk kring en problemstilling og gi så gode argumenter som mulig for eller mot noe.
Livet er ikke bare det som kommer i vår vei, det er også alle de ting vi gjør. Livet er ikke bare alt som rammer oss, det er også de valg vi tar og den veien vi velger å gå.
Livsfilosofi blir til mens man lever og er i stadig endring.
    
Vi møtes annenhver fredag på Stabbek-Jar seniorsenter og beriker hverandre med å filosofere rundt ulike spørsmål som berører livet. 
For tidspunkt og dato se kalender

Etterpå finns mulighet å delta i senterets utbud av kultur, kafe, eller å gå en tur sammen.

Leder:
Diakon Gunnel gr733@kirken.no t. 982 67 840

Bilde: Gunnel Johansson Rø

Tilbake