Diakonalt ansvar for Nordraaks vei bo og behandling


Diakoni på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.

20% av Diakon Gunnel sitt arbeid er en del av en diakonal satsning i Bærum for å bl.a. styrke tilbudet på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter. For videre informasjon se Gjennom alt (Link).
I arbeidet ligger samtaler med beboere og til dels med pårørende. Til beboere er det både enkeltsamtaler og to samtalegrupper per uke. Det er også større kulturelle og sosiale aktiviteter i nært samarbeid med kultur- og aktivitetskoordinator Kari Wischmann. Arbeidet skjer i samarbeid med ansatte og ledelse.
Vi inviterer grupper av beboere til musikkandakter med kirkekaffe i Jar kirke der flere frivillige også deltar.
Hele dette arbeidet kommer i tillegg til Jar menighets andakter, gudstjenester, sognebud og tilkallinger som kirkens prester og diakon er ansvarlige for.
 

Tilbake